Skip to main content
Doktorirao vlč. Ljubo Zadrić

Doktorirao vlč. Ljubo Zadrić

Na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“ u Rimu u srijedu, 1. ožujka svoju doktorsku disertaciju iz dogmatskog teološkog područja uspješno je obranio svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Ljubo Zadrić.

Radnju pod naslovom Crkva „sakrament spasenja“ i „posredovanje spasenjskog obećanja u svijetu“ kod Edwarda Schillebeeckxa i njegove implikacije za neke suvremene teologe izradio je pod mentorstvom prof. Nunzia Capizzija te je njezinom obranom stekao akademski status doktora teologije. 

ljubo 2

Svečanom činu obrane disertacije prisustvovali su, među ostalima: u ime Vrhbosanske nadbiskupije ravnatelj NCM-a Ivan Pavao II. dr. vlč. Šimo Maršić, veleposlanik Bosne i Hercegovine pri Svetoj Stolici Igor Žontar, vicerektor Papinskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu vlč. Marko Škraba, vicerektor Papinskog zavoda Campo Santo Teutonico vlč. Branko Jurić, kolege iz rimskih zavoda Germanicum et Hungaricum i Sv. Jeronima, kao i obitelj vlč. Ljube: majka, brat, sestra, nećaci i stric. 

ljubo 1

Inače, vlč. Zadrić rođen je 6. travnja 1991. u Prozoru gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Katoličkom školskom centru Petar Barbarić u Travniku gdje je boravio u sjemeništu kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije. Filozofsko-teološki studij započeo je u Sarajevu (2010. – 2012.), a završio i diplomirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu 2015. Zaređen je za đakona 29. studenog 2015., a za svećenika 29. lipnja 2016. u Sarajevu. Kroz đakonsku godinu obavljao je službu u katedralnoj župi Presvetog Srca Isusova u Sarajevu. Poslijediplomski studij započeo je 2016. također na Gregoriani gdje je 2018. i magistrirao. Od vremena odlaska u Rim 2012. pa do povratka u matičnu nadbiskupiju 2022. bio je član Papinskog zavoda Germanicum et Hungaricum. Trenutno je pastoralni suradnik u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. te profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. D. K., KT