Skip to main content

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije

Vrhbosanski nadbiskup mons. Ivan Šarić 1931. utemeljio je Caritas Vrhbosanske nadbiskupije sa sjedištem u Sarajevu. Caritas je od svojeg utemeljenja  pronalazio način biti i ostati uz čovjeka u potrebi, čovjeka koji je od bližnjih ostavljen, zaboravljen,  a od društva odbačen na marginu.

Iako je rad Caritasa u vremenu komunističke vladavine bio zabranjen, djelotvorna ljubav nikada nije prestala sa svojim djelovanjem preko župa i pojedinaca koji su uvijek svjedočili misiju i poslanje ove crkvene institucije. Vrijeme posljednjega rata uzrokovalo je ponovno aktualiziranje rada Caritasa koji djeluje i danas kroz različite programe, čiji je temeljni cilj biti i ostati uz brata i sestru u potrebi.

Caritas je pastoralna ustanova Katoličke Crkve osnovana radi promicanja i svjedočenja kršćanske djelotvorne ljubavi. To je pravna osoba na crkvenom i civilnom području u skladu sa Zakonikom kanonskog prava i Zakonima Bosne i Hercegovine.

Strateški plan Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, između ostaloga, podrazumijeva:
1. Razvijanje kapaciteta Caritasa u Bosni i Hercegovini.
2. Poboljšanje kvaliteta života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.
3. Poboljšanje kvaliteta obiteljskoga života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji, te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.
4. Prezentiranje djelovanja Caritasa široj BiH javnosti
5. Osiguravanje primjerene pomoći osobama u kriznim situacijama.

Ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije je dr. vlč. Mirko Šimić.