Skip to main content
Susret svećenika Plehanskog arhiđakonata

Susret svećenika Plehanskog arhiđakonata

Svećenici koji djeluju u Plehanskom arhiđakonatu u četvrtak, 2. ožujka u župi i samostanu Sv. Marka na Plehanu održali su sastanak na kojemu je sudjelovao vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić te dio članova Ordinarijata vrhbosanskoga.

Najprije je u župnoj crkvi slavljenja sv. misa koju je predslavio mons. Vukšić u koncelebraciji 40-ak svećenika među kojima su bili: generalni vikar VN-a mons. Slađan Ćosić, plehanski arhiđakon mons. Luka Tunjić te župnik domaćin i gvardijan fra Anto Tomas

Nakon euharistijskog slavlja uslijedio je radni dio susreta u prostorijama samostana u izgradnji. Sve je na početku pozdravio nadbiskup Tomo te je uz riječi zahvale na dolasku predstavio dnevni red. 

plehan 4

Prvo predavanje održao je kancelar VN-a preč. Mladen Kalfić koji je izložio statističku sliku nadbiskupije, arhiđakonata te sva tri dekanata od kojih se sastoji Plehanski arhiđakonat: Derventskog, Tuzlanskog i Usorskog. Na osnovu prikupljenih podataka istaknuo je kako je najteže stradao Derventski dekanat u kojemu u 15 župa trenutno živi 558 vjernika. Isto tako je iznio statistiku o broju krštenja, vjenčanja i ukopa za svaki od spomenutih dekanata.

Zatim se plehanski arhiđakon mons. Tunjić na osnovu zapažanja dekana osvrnuo na pastoralni rad u arhiđakonatu. Pri tome je ustvrdio kako pastoral najviše ovisi o samoj strukturi vjernika, osobito u Derventskom dekanatu, dok je napomenuo kako je u Tuzlanskom i Usorskom još uvijek vidljivo nasljeđe prošloga komunističkog sustava. Iznio je i neke prijedloge glede boljeg djelovanja svećenika u župama ili na razini dekanata. 

plehan 1

Sudski vikar Vrhbosanske nadbiskupije fra Šimo Ivelj u svome izlaganju obradio je dvije teme: svetišta i sprovodi, dok je ekonom nadbiskupije preč. Vladimir Pranjić progovorio o važnosti redovitog predavanja prikupljenih kolekti. Uz to je iznio i neke podatke vezane uz financijsko poslovanje nadbiskupije te župa. Potaknuo je svećenike na uredno pravdanje sredstava prema donatorima.

Nakon njega generalni vikar VN-a mons. Ćosić obradio je temu gradnje i obnove. Podsjetio je kako već djeluje Građevinski odbor kojemu su priključena još dva liturgičara i arhitektica koji trebaju biti pomoć svećenicima kada je riječ o obnovi župnih kuća i sakralnih prostora. 

plehan 5

U drugom dijelu susreta prisutni svećenici imali su prigodu iznijeti svoja zapažanja i sugestije vezane uz spomenute teme.

Vrijedi podsjetiti kako je ovo bio drugi susret po arhiđakonatima te su ostala još dva u Kreševu, 3. ožujka i Travniku, 8. ožujka.

D. K.