Skip to main content
Natječaj za upis studenata u prvu godinu Katoličkog bogoslovnog fakulteta

Natječaj za upis studenata u prvu godinu Katoličkog bogoslovnog fakulteta

Na temelju Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu ova je visokoškolska institucija, 14. lipnja, objavila natječaj za upis studenata u prvu godinu integriranog studija.

"Studij teologije nudi odgovore na egzistencijalna i teološka pitanja, omogućuje znanstveno-teološko usavršavanje za daljnji znanstveni angažman kako u društvu tako i u djelovanju Crkve. Naš Fakultet je najstarija organizirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, koja od 1890. obrazuje svećeničke kandidate, a od 1990. i laike koji žele steći teološku izobrazbu. Fakultet organizira i izvodi sveučilišni diplomski studij (integrirani) filozofsko-teološki studij, koji traje pet godina (300 ECTS), i čijim završetkom se postiže akademski stupanj magistra teologije", stoji na mrežnoj stranici sarajevskog KBF-a na kojemu se mogu naći svi potrebiti podatci za upis kao i prijavni obrazac.

Za studij na KBF-u mogu se prijaviti kandidati katolici koji su završili isključivo četverogodišnju srednju školu.

Prijavljeni kandidati (laici) trebaju obaviti razgovor s Povjerenstvom za razredbene ispite.

Mladići koji žele postati svećenici molbu, prijavu na Natječaj i druge dokumente šalju preko župnika vlastitom (nad)biskupskom ordinarijatu.

Pristupnik prijavu na Natječaj za upis predaje osobno u Tajništvo KBF-a ili šalje na adresu: Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Za natječaj za upis studenata“.

Uz prijavu (koja se može preuzeti na web-stranici KBF-a) treba priložiti:

Molbu za upis

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uvjerenje o državljanstvu,

Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ako su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u tijeku),

Diplomu o završenoj srednjoj školi,

Pisanu preporuku župnika (za laike),

Krsni list,

Dvije fotografije (6 cm x 4 cm).

Prijave se mogu podnijeti od 14. lipnja do 12. rujna, a upis primljenih kandidata obavit će se u razdoblju od 27. do 30. rujna 2021.

Ž.I., KT