Skip to main content
Premještaji svećenika u Vrhbosanskoj nadbiskupiji

Premještaji svećenika u Vrhbosanskoj nadbiskupiji

Vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić u proteklom razdoblju potpisao je dekrete o razrješenjima i imenovanjima na nove službe svećenika, dijecezanskih i redovničkih, na području Vrhbosanske nadbiskupije.

Fra Goran Barešić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja BDM-a Rama-Šćit.

Fra Luka Šarčević, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja BDM-a Rama-Šćit.

Fra Nikola Pejčin, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja BDM-a Kreševo.

Fra Bojan Martinović, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Juraja Vitez.

Fra Ivan Lovrić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Juraja Vitez.

Fra Stjepan Lukašević, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Mihovila Arkanđela Ovčarevo.

Fra Ivan Jelić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Franje Asiškog Rumboci.

Fra Jure Perić, OFM, razriješen je službe župnika u župi Sv. Franje Asiškog Rumboci.

Fra Julijan Madžar, OFM, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a Rama-Šćit.

Fra Nikica Vujica, OFM, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ivana Krstitelja Podmilačje.

Fra Zoran Livančić, OFM, razriješen je službe župnika u župi Uznesenja BDM-a Dolac i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Juraja Vitez.

Fra Marinko Didak, OFM, razriješen je službe župnika u župi Sv. Martina Bučići i imenovan je župnikom u župi Uznesenja BDM-a Dolac.

Fra Nikica Zlatunić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Franje Asiškog Guča Gora i imenovan je župnikom u župi Sv. Martina Bučići.

Fra Drago Pranješ, OFM, razriješen je službe župnika u župi Sv. Franje Asiškog Guča Gora i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Martina Bučići.

Fra Davor Petrović, OFM, imenovan je na službu župnika u župi Sv. Franje Asiškog Guča Gora.

Fra Zdenko Frljić, OFM, imenovan je na službu župnog vikara u župi Sv. Franje Asiškog Guča Gora.

Fra Mogomir Kikić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja BDM-a Uskoplje i imenovan je župnikom u župi Duha Svetoga u Novoj Biloj.

Fra Jozo Marinčić, OFM, imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga u Novoj Biloj.

Fra Ivica Pavlović, OFM, razriješen je službe privremenog upravitelja župe Sv. Ante Padovanskog Bugojno i imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga Nova Bila.

Fra Ivan Pilić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Bezgrješnog začeća BDM-a Dubrave i imenovan je župnikom u župi Sv. Ante Padovanskog Bugojno.

Fra Ilija Jurić, OFM, razriješen je službe župnika u župi Rođenja BDM-a Brestovsko i imenovan je župnikom u župi Sv. Franje Asiškog Rumboci.

Fra Slavko Petrušić, OFM, razriješen je službe župnika u župi Duha Svetoga Nova Bila i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Mihovila Arkanđela Ovčarevo.

Fra Antonio Baketarić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga Nova Bila.

Fra Mirko Majdandžić, OFM, razriješen je službe župnika u župi Duha Svetoga Fojnica i imenovan je župnikom u župi Rođenja BDM-a Brestovsko.

Fra Mario Katušić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Petra i Pavla Tuzla i imenovan je župnikom župe Duha Svetoga Fojnica.

Fra Zdravko Anđić, OFM, razriješen je službe župnika u župi Sv. Franje Asiškog Zovik i imenovan je župnim vikarom u župi Bezgrješnog začeća BDM-a Dubrave.

Fra Zoran Vuković, OFM, razriješen je službe župnika u župi Sv. Ilije Proroka Kiseljak i imenovan je župnikom u župi Sv. Franje Asiškog Zovik.

Fra Antun Perković, OFM, razriješen je službe župnika u župi Uznesenja BDM-a Osova i imenovan je župnikom u župi Sv. Ilije Proroka Kiseljak.

Fra Željko Brkić, OFM, razriješen je službe župnika u župi Sv. Ivana Krstitelja Kraljeva Sutjeska i imenovan je župnikom u župi Uznesenja BDM-a Osova.

Fra Bono Tomić, OFM, imenovan je na službu župnika u župi Sv. Ivana Krstitelja Kraljeva Sutjeska.

Fra Vjeko Tomić, OFM, razriješen je službe župnika u župi Sv. Ilije Proroka Novi Šeher i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ivana Krstitelja Kraljeva Sutjeska.

Fra Josip Jukić, OFM, imenovan je na službu župnika u župi Sv. Ilije Proroka Novi Šeher.

Fra Pero Oršolić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Rođenja BDM-a Dubrave i imenovan je župnim vikarom u župi Rođenja BDM-a Ulice.

Fra Božidar Štrkalj, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Ante Padovanskog Busovača i imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga Fojnica.

Fra Mario Dadić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Juraja Vitez i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ante Padovanskog Busovača.

Fra Pero Vrebac, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga Nova Bila i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Franje Asiškog Guča Gora.

Fra Nikola Kozina, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Franje Asiškog Guča Gora i imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga Nova Bila.

Fra Stjepan Antolović, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Ilije Proroka Zenica i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Juraja Vitez.

Fra Stjepan Lovrić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga Nova Bila i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ilije Zenica.

Fra Mijo Rajić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Ivana Krstitelja Podmilačje i imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a Kreševo.

Fra Mato Cvjetković, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Martina Bučići i imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a Kreševo.

Fra Mato Vincetić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Marka Potočani i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Marka Plehan.

Fra Mario Jurković, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Ivana Krstitelja Kraljeva Sutjeska i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Marka Potočani.

Fra Darijo Džigumović, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga Fojnica i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Petra i Pavla Tuzla.

Fra Petar Matanović, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Rođenja BDM-a Ulice i imenovan je župnim vikarom u župi Rođenja BDM-a Dubrave.

Fra Mijo Ljubos, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Petra i Pavla Tuzla.

Fra Marko Cvitković, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a Kreševo.

Fra Ivan Stanić, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a Tolisa.

Fra Zvonimir Batista, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a Gornji Vakuf-Uskoplje.

Fra Mislav Jozić, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Rođenja BDM-a Dubrave.

Vlč. Đuro Živković razriješen je službe župnika u župi Sv. Mihovila Arkanđela Kopanice i stavljen je u svećeničku mirovinu.

Vlč. Vlado Jagustin razriješen je službe župnika u župi Marije pomoćnice kršćana Globarica i imenovan je župnikom u župi Sv. Mihovila Arkanđela Kopanice.

Vlč. Ivan Ravlić razriješen je službe župnika u župi Sv. Josipa Teslić i imenovan je župnikom u župi Marije pomoćnice kršćana Globarica.

Vlč. Marko Stijepić razriješen je službe župnika u župi Sv. Franje Asiškog Srednja Slatina i stavljen je u svećeničku mirovinu.

Vlč. Anto Perić župnik u župi Rođenja BDM-a Modriča imenovan je upraviteljem župe Sv. Franje Asiškog Srednja Slatina.

Vlč. Domagoj Matijević razriješen je službe osobnog tajnika i bilježnika u uredu vrhbosanskog nadbiskupa i imenovan je župnim vikarom u katedralnoj župi Srca Isusova Sarajevo.

Vlč. Ante Ljulj razriješen je službe župnog vikara u župi Majke Terezije Vogošća i imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Luke Novi Grad Sarajevo.

Vlč. Pavo Šekerija imenovan je župnikom u župi Sv. Josipa Teslić.

Vlč. Josip Marković, mladomisnik, imenovan je odgojiteljem u internatu pri Katoličkom školskom centru Petar Barbarić Travnik.

Vlč. Josip Papak, mladomisnik, imenovan je ekonomom u Vrhbosanskog bogoslovnom sjemeništu Sarajevo.

Vlč. Paulo H. Coelho, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Majke Terezije Vogošća.

Vlč. Dino Mustafi, mladomisnik, imenovan je osobnim tajnikom i bilježnikom u uredu vrhbosanskog nadbiskupa mons. Tome Vukšića.

Vlč. Boris Plavčić imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Trojstva Novi Travnik.

D. K.