Skip to main content
Održana prva sjednica novoimenovanog Pastoralnog vijeća

Održana prva sjednica novoimenovanog Pastoralnog vijeća

U subotu, 23. rujna u prostorijama Ordinarijata vrhbosanskoga održana je sjednica Pastoralnog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije, prva u novom sazivu vijeća.

Njome je predsjedao vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić, a moderator je bio generalni vikar VN-a mons. Slađan Ćosić. Nakon uvodne molitve riječi pozdrava i dobrodošlice, kao predsjednik vijeća, izrekao je nadbiskup Tomo koji je prisutnima čestitao na imenovanju, zahvalio im na prisutnosti te im zaželio plodonosan rad.

Konstituirajuća sjednica

Prva točka Dnevnog reda bila je konstituiranje novog saziva Pastoralnog vijeća VN-a te se pristupilo čitanju njihovih imena. Nakon toga profesor kanonskog prava na sarajevskom Katoličkom bogoslovnom fakultetu dr. vlč. Ilija Marković predstavio je Statut Pastoralnog vijeća koji je odobren 2002. Istaknuo je kako je podijeljen u osam poglavlja s ukupno 21 člankom. Posebno se zadržao na naravi i svrsi PV-a koje se prema ZKP-a osniva ako to savjetuju pastoralne potrebe (kan. 511), s tim da je podsjetio kako papa Franjo smatra da je ono potrebno i nužno u svakoj biskupiji kao struktura i pomoć biskupu u osmišljavanju i provođenju pastoralnog rada u dijecezi. Zatim je progovorio o zadaćama i nadležnostima vijeća, njezinim članovima i tijelima te konačno o radu samog vijeća. U raspravi je naglašena potreba za izmjenama i dopunama Statuta kako bi bio u skladu s novim odredbama Apostolske Stolice.

pv 5

Poslovodni odbor

Nakon predavanja vlč. Markovića uslijedio je izbor Poslovodnog odbora kojega čine: mons. Slađan Ćosić, predsjednik, te članovi: vlč. Marko Mikić, župnik u Gromiljaku, Marina Pravdić, predstavnica svjetovnih katoličkih udruga i ustanova te Emanuela Buzuk, predstavnica Sarajevskog dekanata. Uz to je za tajnika vijeća izabran dr. vlč. Ante Vrhbovac, povjerenik za pastoral braka i obitelji Vrhbosanske nadbiskupije te ravnatelj u KŠC-u Sv. Franjo u Tuzli.

pv 4

Poslije izbora potrebitih tijela Pastoralnog vijeća profesor pastoralne teologije na sarajevskom KBF-u dr. vlč. Šimo Maršić održao je predavanje u kojemu je napravio presjek djelovanja PV-a Vrhbosanske nadbiskupije od 2002. Podsjetio je da je statut usvojen 2002., ali da je prva sjednica održana tek 2006. te kako od tada djeluje neprekidno s tim da za vrijeme pandemije koronavirusa nije održalo jednu sjednicu. U skladu s vlastitim zadaćama pružalo je pomoć nadbiskupu u pastoralnoj brizi za Božji narod, bilo u redovitim godišnjim pastoralnim događanjima, bilo u posebnim pastoralnim godinama (laici, obitelj, misije, i dr.). Naglasio je važnost postojanja i djelovanja tijela Vijeća te je zaključio je da je ono dalo značajan doprinos pastoralnom radu u nadbiskupiji, ispunilo smisao svog postojanja, s tim da uvijek ostaje prostora za napredak.

Potreba osmišljavanja pastoralnih projekata

U raspravi koja je uslijedila naglašena je važnost posebnih pastoralnih godina u nadbiskupiji kao prigoda za bolje upoznavanje pojedinih tema na razini cijele dijeceze. Isto tako je napomenuta važnost osmišljavanja pastoralnih projekata i aktivnosti kako bi iste teme bolje zaživjele među vjernicima, ali i u nadbiskupijskim strukturama. Uz to je kazano kako je neophodan zajednički rad na razini dekanata, ali je ukazano i na važnost župnih vijeća kao tijela suodgovornosti. Sudionici su se složili da je važno shvatiti stvarno stanje u kojemu se nadbiskupija nalazi te bolje osmisliti i valorizirati redovite pastoralne događaje kao što su: slavlja zaštitnika župa i hodočašća u svetišta, kao i neke druge pastoralne prakse već prisutne u nekim župama koje idu za boljim upoznavanjem Svetog pisma, katekizma i dr. Uz to je važno voditi brigu i o drugim skupinama vjernika kao što su starije osobe ili osobe koje imaju poteškoća s raznim oblicima ovisnosti. Primijećena je potreba provođenja ankete o vjerničkoj praksi na razini nadbiskupije, dekanata i župa, i veća uključenost svih u pastoralno i evangelizacijsko djelovanje.

pv 2

U pretposljednjoj točci dnevnog reda mons. Ćosić ukratko je predstavio predložak Pastoralnog kalendara za 2024. s naglaskom na aktivnosti u kojima je moguće odmah početi primjenjivati gore rečeno.

U završnoj riječi mons. Vukšić je, uz zahvalu za iznesene stavove vijećnika, posebno naglasio potrebu mijenjanja navika i mentaliteta u pastoralu, koji je u razdoblju iza nas bio pod raznim utjecajima, a sada zahtijeva novi način i pristup od svih to jest, veću otvorenost svećenika i veću uključenost vjernika laika.

Susret je završen zajedničkim objedom u blagovaonici Ordinarijata.

D. K.