Skip to main content
Imenovani članovi Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba BK-a BiH

Imenovani članovi Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba BK-a BiH

U skladu s odlukom biskupa BK-a BiH s 88. redovitog zasjedanja, održanog 6. i 7. studenog 2023. u Sarajevu vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić imenovao je 4. prosinca članove Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba BK-a BiH na mandat od pet godina.

Osim nadbiskupa Vukšića, koji je predsjednik spomenutog Povjerenstva, ostali članovi su: dr. sc. fra Šimo Ivelj, tajnik, sudski vikar Vrhbosanske nadbiskupije i voditelj Metropolijskog ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, fra Zdravko Dadić, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene, predstavnik Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH, dr. sc. Sanda Smoljo-Dobrovoljski, psihologinja i psihoterapeutkinja, profesorica na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, predstavnica Vijeća za obitelj BK-a BiH, dr. Verica Mišanović, pedijatar, predstavnica Vijeća za laike BK-a BiH, dr. sc. Snježana Šušnjara, pedagoginja, redovita profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, dr. sc. Jelena Brkić-Šmigoc, psihologinja, profesorica na Fakultetu političkih nauka univerziteta u Sarajevu, dr. sc. Anita Begić, profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i voditeljica Obiteljskog centra biskupijskog Caritasa u Mostaru, gosp. Vatroslav Čelar, dipl. pravnik, djelatnik Katoličkog školskog centra Sv. Josip u Sarajevu, gosp. Mario Brkić, mag. psych., OŠ Marka Marulića u Ljubuškom te mons. Ivo Tomašević, generalni tajnik i glasnogovornik BK-a BiH.

Prema Statutu kojega je BK-a BiH odobrila na svom 87. zasjedanju u Banjoj Luci u srpnju 2023. ovo Povjerenstvo je, među ostalim, specijalizirano tijelo koje omogućuje i provodi djelatnost zaštite maloljetnika i ranjivih osoba u ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine te djeluje kao kvalificirana podrška ustanovama posvećenog života i družbama apostolskog života koje djeluju na području mjerodavnosti BK-a BiH, kao i udrugama i drugim crkvenim pravnim osobama te crkvenim pokretima i stvarnostima na njezinu području.

D. K.